Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Daniela Froschová

Dolní 4235, 46801 Jablonec nad Nisou

ičo: 72695366

e-mail. topstribro925@gmail.com

tel. 604505281,603707465

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží v zákonné lhůtě 14dnů:

Druh zboží (např. prsten, přívěs, atd.) :
Název kovu:(např. zlato, stříbro, atd.) :
Počet kusů:
Číslo prodejního dokladu (faktury, dodacího listu, atd.):
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Kontaktní údaje – e-mail:
Tel.:

 

Odesláním tohoto dokumentu o výše uvedeném odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě stvrzuji, že zboží bylo zakoupeno výhradně u dodavatele Daniela Froschová přes elektronický obchod na webové adrese www.top-stribro925.cz

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

 

Datum:

 

 

* Nehodící škrtněte

Stáhnout jako PDF